Аптека Ремедија

apteka remedija 

Аптека Ремедија
Адреса: с. Лажани,7500 Прилеп,Македонија
Телефон:+389 48 423455
E-mail apteka_remedija@yahoo.com
Web.www.aptekaremedija.eu.mk
Работно време:
Понеделник - Петок: од 08:00 до 14:00
Сабота: од 08:00 до 12:00

 

Опис 

 

Работно време:
Аптека„Ремедија Прилеп
Понеделник-петок: од 08:00 до 21:00
Сабота: од 08:00 до 20:00
Работа за празник: од 08:00 до 14:00


Аптека„Ремедијас.Дебреште
Понеделник-Петок: од 08:00 до 14:00
Сабота: од 08:00 до 12:00

 

ПЗУ Аптека „Ремедија “ започна да работи во 1992 год на првата локација во центарот на Прилеп. Основач на аптеката е м-р спец.Донче Папазоска. Низ годините се проширивме уште на две локации во општина Долнени и тоа во с.Лажани и с.Дебреште. Денес носители на фармацевтската дејност во аптеките се магистри по фармација и фармацевтски техничари кои со своето знаење и искуство ќе Ви помогнат во рационалното користење на лековите, како и ќе Ве едуцираат за препознавање и спречување на одредени заболувања.
Аптека „Ремедија“ ги обавува следните фармацевтски активности:
1.Промет со лекови на мало што опфаќа нарачување,чување и издавање на лекови на рецепт и лекови без рецепт,изработка и издавање на магистрални препарати.
2.Промет со храна за деца и диететски производи.

 

Галерија 

 • prilep_2.jpg
  big image
  prilep_2.jpg
 • prilep.jpg
  big image
  prilep.jpg
 • prilep_1.jpg
  big image
  prilep_1.jpg

 • lazani_2.jpg
  big image
  lazani_2.jpg
 • lazani_1.jpg
  big image
  lazani_1.jpg

 • debreste_2.jpg
  big image
  debreste_2.jpg
 • debreste_1.jpg
  big image
  debreste_1.jpg

Мапа 

Аптека Ремедија

Аптека Ремедија

Контакт Форма 

Аптека Ремедија

.

.