ПЗУ Венус

banervenus

venus-logo  
 

ПЗУ Венус
Адреса: Никола Парапунов 3-а лок.50/2, 
1000 Скопје Македонија
Телефон: +389 3075 261 /+389 07 350 403

 

                     

За нас 

Стоматолошка ординација ПЗУ ‘Венус’

Стоматолошката ординација ПЗУ Венус постои веќе 16 год на истата локација                

  ( ул.Никола Парапунов бр.3А лок. 50/2 Карпош 4 )
Ординацијата е основана од Др. Руса Велинова со истото име, а во 2006 со промена на сопственоста од Др. Венера Бановиќ се преименувана во името Венус.

Стоматолошки услуги:

 ◊   Детска и превентивна стоматологија:

•    Соодветна едукацијa za одржување на оралната хигиена.
•    Егзогена флуор профилакса.
•    Пломбирање на млечни заби.
•    Залевање на млади трајни заби.
•    Пломбирање на млади трајни заби.


 ◊   Болести на устата и парадонтот:
       •    Ултразвучно чистење на забен камен.
       •    Полирање и пескарење со професионална паста и пудер.
       •   Обработка и лекување на парадонтални џебови.
       •   Апликација на медикаментозни пакувања за здрава гингива.
       •   Избелување на заби во нашата ординација.
       •   Избелување на заби во домашни услови (со помош на гел и со изработка на индивидуални калапи наменети за пациентот).
       •   Избелување на заби во домашни услови со (Kombitray калапи).
       •   Избелување на лекувани заби; метода‘Walking Bleach”.
  

◊  Болести на забите и ендодонтот:
       •   Пломбирање на заби со квалитетни композитни и нанокомпозитни пломби.
       •   Надградба на витални заби со парапулпарни колчиња.
       •   Надградба на авитални заби со интрарадикуларни колчиња(FRC,Logan       колчиња).
       •   Поставување на естетски циркони.
       •   Лекување-ендодонтски третман на забите(Ni-Ti и челични фрезни игли за машинска обработка и апикални игли за рачна обработка).
       •   Употреба на Апекслокатор во ендодонтскиот третман на забите.
       •   Лекувања со антибиотски и калциум-хидроксид пасти.

◊    Протетика:
       •   Метал-порцелан коронки и мостови.
       •    Безметални порцелански коронки и мостови.
       •    Класични тотални протези и парцијални протези.
       •    Визил протези без и со припрема (атечмени, Долдерови пречки...)
       •    Поставување на привремени заштитни коронки
       •    Орална хирургија
       •    Ортодонција

 ◊   Соодветна едукацијa za одржување на оралната хигиена:
  •      Егзогена флуор профилакса.
  •     Пломбирање на млечни заби.
  •     Залевање на млади трајни заби.
  •     Пломбирање на млади трајни заби.

Галерија 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Мапа  

ПЗУ Венус

Контакт Форма  

ПЗУ Венус

.

.